Επέκταση Εργαζομένων

 

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Ωφελούμενοι Του Προγράμματος

  • Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα
  • Άνω των 18 ετών
  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα τα τελευταία δύο χρόνια

 

Τι περιλαμβάνει Το Πρόγραμμα

  • Διάρκεια κατάρτισης 80 ώρες
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 400€ (5€ / ώρα κατάρτισης)
  • Μικτή Κατάρτιση, με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση, 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν έως 150.000 εργαζόμενοι με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

 

    Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος