Risk Management

 

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Διαχείρισης της Επικινδυνότητας συνιστά μια αποτελεσματική επιχειρηματική πρακτική για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων καταστάσεων και απροσδόκητων απειλών, που χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται από πολλές επιχειρήσεις διεθνώς όλων των κλάδων δραστηριότητας.

Σαν εργαλείο διοίκησης,

– αντιμετωπίζει την επικινδυνότητα ολιστικά και όχι μονόπλευρα και αναφέρεται περισσότερο στην ευρύτερη έννοια της επικινδυνότητας παρά στον κίνδυνο.

– προσδιορίζει ιδιαίτερα (βλέπει) τις δύο κύριες διαστάσεις της επικινδυνότητας: την πιθανότητα και τη βαρύτητα.

– κρίνεται κατάλληλη και ιδανική ώστε να εφαρμοστεί στην περίπτωση διαχείρισης κάθε μορφής κινδύνων καθώς είναι ταυτόχρονα και ποιοτική και όχι μόνο ποσοτική.

Παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα στάδια εφαρμογής της Διαχείρισης της Επικινδυνότητας, δηλ.:

  1. Αναγνώριση του κινδύνου / 2. Εκτίμηση του κινδύνου / 3. Λήψη μέτρων – αποφάσεων / 4. Εφαρμογή των μέτρων – αποφάσεων /5. Παρακολούθηση ( Follow up) της κατάστασης / 6. συμπληρωματικά μέτρα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω 7 κύριες ενότητες .

1η : Το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων – κίνδυνοι και απειλές

2η : Εισαγωγή στις έννοιες σχετικά με κινδύνους και διακινδύνευση

3η : Ορισμοί και εργαλεία προσδιορισμού και ανάλυσης κινδύνων

4η : Μεθοδολογία εργασίας για την διαχείριση κινδύνων

5η : Οριοθέτηση κινδύνων, υπολογισμός βαρύτητας ( Risk Index) και οπτική απεικόνιση σε ‘’μήτρα διακινδύνευσης’’ (Risk Cube) με συντεταγμένες, ‘’βαρύτητα’’ και  ‘’ πιθανότητα’’ του συνόλου των κινδύνων.

6η : Καθορισμό δράσεων και ενεργειών για τον περιορισμό ή/και εξάλειψη κινδύνων

7η  :  Εκπόνηση και σύνταξη αναφορών και παρουσίαση προτάσεων στην ιεραρχία.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος διαχείριση κινδύνων είναι να εκπαιδεύσει και να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου απειλών και κινδύνων για τη λειτουργία, τους στόχους και τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης /ενός οργανισμού. Στους κινδύνους συμπεριλαμβάνονται αυτοί που προέρχονται από ποικίλες πηγές, δηλ. οικονομικών αβεβαιοτήτων, πολιτικών επιλογών, νομικών υποχρεώσεων, τεχνολογικών ζητημάτων, σφαλμάτων στρατηγικής διαχείρισης, ατυχημάτων, κοινωνικών εκρήξεων και κινητοποιήσεων,  υγειονομικών αιτιών και φυσικών καταστροφών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος  θα είναι σε θέση να εντοπίζουν, αναλύουν, αξιολογούν, αντιμετωπίζουν και μετριάζουν ή εξαλείφουν κινδύνους που εγκυμονούν στη λειτουργία ενός οργανισμού ή επιχείρησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα (Δεξιότητες):

Το πρόγραμμα παρέχει τις δυνατότητες την γνώση για να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες ικανότητες για τον προσδιορισμό, εκτίμηση, μετριασμό (mitigation) επιχειρηματικών κινδύνων και παρακολούθηση της εξέλιξής τους μετά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών που αποφασίστηκαν για τον σκοπό αυτό.

Έτσι, θα είναι σε θέση να εκτελούν:
1. Προκαταρκτικό προσδιορισμό και εκτίμηση κινδύνων
2. Θέσπιση Δείκτη Επικινδυνότητας ( Risk Index) καταστάσεων (κινδύνων)
3. Μεθοδολογία Ανάλυσης Επικινδυνότητας των εντοπισμένων κινδύνων
4. Διαδικασία εκπόνησης κλίμακας κριτηρίων βαρύτητας κινδύνων
5. Προσδιορισμό του βαθμού περιορισμού (μείωσης) του κάθε κινδύνου
6. Την εκπόνηση διαδικασιών και εντύπων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση και την παρακολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων κινδύνων
7. Την εκπόνηση ολοκληρωμένης αναφοράς του τρόπου εντοπισμού, διαχείρισης και μείωσης (ή εξάλειψης) των κινδύνων.
8. Την Ανάπτυξη συστημάτων και ελέγχων διαχείρισης κινδύνων αξιοποιώντας και σημερινές ψηφιακές δυνατότητες
9. Τον Σχεδιασμός διαδικασιών για την εξάλειψη ή τον μετριασμό πιθανών κινδύνων
10. Την Δημιουργία σχεδίων για τη διαχείριση κρίσεων που επιφέρουν εγκυμονούντες κίνδυνοι.
11. Αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών και διαδικασιών για την ανεύρεση των αδυναμιών τους
12. Σύνταξη αναφορών και παρουσίαση προτάσεων
13. Παροχή βοήθειας στην υλοποίηση λύσεων και σχεδίων
14. Την παροχή εκπαίδευσης, όταν είναι απαραίτητο

Διάρκεια

Η Συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 80 ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 60 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως και 20 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης των μαθημάτων είναι 1 μήνας.

Ευκαιρίες Εργασίας

Η στρατηγική διαχείρισης κρίσεων, η πρόληψη τεχνολογικών καταστροφών και η σωστή προετοιμασία για φυσικές καταστροφές στην εποχή της κλιματικής αλλαγής είναι θεμελιώδους σημασίας για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Η κάλυψη θέσεων εργασίας στον κλάδο της ασφάλειας επιχειρήσεων θα είναι αλματώδης τα επόμενα χρόνια και η απόκτηση της αντίστοιχης γνώσης θα οδηγεί σε εργασιακή αποκατάσταση.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

400 ευρώ

Πιστοποίηση

Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Θεματική Κατηγορία

Πράσινες Δεξιότητες

Θεματική Υποκατηγορία

Άλλες Πράσινες