Τρέχοντα

BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ISSUE 9: Sites Training

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του προτύπου. Βιηθάει τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του προτύπου στις μονάδες που εργάζονται.Οι συμμετέχοντες αντιληφθούν τι χρειάζεται να […]

550.00€