Τρέχοντα

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ISO 9001:2015 (PR 328) -  CQI and IRCA Certified Training Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται από την TÜV AUSTRIA Hellas, ως αναγνωρισμένος CQI and IRCA Approved Training […]

€550.00

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO 27001:2022 (PR373) – CQI and IRCA Certified Training

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του CQI and IRCA (αριθμός πιστοποίησης Α17691) για την εκπαίδευση Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με πρότυπα ISO 27001, ISO […]

€680.00

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ Η-Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

  Γενικές πληροφορίες Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στην ενημέρωση γύρω από θέματα ανελκυστήρων που πρέπει να γνωρίζουν οι μελετητές Η/Μ Μηχανικοί, για τη σύνταξη των προδιαγραφών ανελκυστήρων, την επίβλεψη και […]

€280.00

ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

* το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY. H TÜV AUSTRIA Academy σε συνεργασία με τη Charisma Academy παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜΗ […]

€250.00