Τρέχοντα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (ΜΙΚΡΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ) /ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ/ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

Η ορθή διαχείριση των τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης και κατάψυξης αποτελεί βασικό παράγοντα για την ασφάλεια τους και κατ’ επέκταση για την ασφάλεια του καταναλωτή. Στηρίζεται στη γνώση όλων […]

€70.00