Τρέχοντα

ITIL 4 FOUNDATION

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκει τις βασικές αρχές και έννοιες της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management) βάσει του ITIL 4 (2019 edition). Το  Information Technology Infrastructure Library (ITIL) αποτελεί το πιο τυποποιημένο […]

€760.00