ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ EN ISO 14064-1:2018

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται το περιεχόμενο, η δομή και οι απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 14064-1:2018 Αέρια θερμοκηπίου — Μέρος 1: Προδιαγραφές με οδηγίες, αναφορικά με οργανισμούς, για την ποσοτικοποίηση […]

€300.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |ISO 27001:2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βάση των διεθνώς αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης, θα πρέπει αυτό να ελέγχεται και εσωτερικά. Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις αποτελούν μια […]

€280.00

BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ISSUE 9: Sites Training

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του προτύπου. Βιηθάει τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του προτύπου στις μονάδες που εργάζονται.Οι συμμετέχοντες αντιληφθούν τι χρειάζεται να […]

€495.00

Νέα έκδοση του Σχήματος FSSC 22000 Version 5.1

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές πτυχές του ιδιωτικού σχήματος FSSC της νέας έκδοσης 5.1 που ισχύει από τον Απρίλιο 2021 Σκοπός Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος […]

€250.00

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO 27001:2013 (PR320) – CQI and IRCA Certified Training

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO 27001:2013 (PR320) – CQI and IRCA Certified Training: The course is being delivered on behalf of S.C. TÜV AUSTRIA ROMANIA S.R.L., CQI and IRCA […]

€800.00