Τρέχοντα

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 22000:2018 για τους Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ).. Απευθύνεται σε υποψηφίους Επιθεωρητές Συστημάτων ΔΑΤ, Στελέχη επιχειρήσεων […]

€535.00

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Η  TÜV AUSTRIA ACADEMY  παρέχει το ΝΕΟ  πιστοποιημένο σεμινάριο “Πρώτες Βοήθειες - Επείγοντα περιστατικά”, με την αναγνώριση του διεθνούς οργανισμού SAR H Safety And Rescue Training Organisation αποτελεί έναν […]

€150.00

MASTERING EXPORTING STRATEGY. Σχεδιάζοντας την Στρατηγική σας Ανάπτυξη στις Διεθνείς Αγορές

MASTERING EXPORTING STRATEGY. Σχεδιάζοντας την Στρατηγική σας Ανάπτυξη στις Διεθνείς Αγορές * παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες […]

€320.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ISO 50001:2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για εσωτερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, βάσει του προτύπου ISO 50001:2018. Απευθύνεται σε στελέχη που θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές […]

€250.00