Τρέχοντα

NEGOTIATION & DECISION MAKING. Skills & Strategies for High-Impact Outcomes

NEGOTIATION & DECISION MAKING. Skills & Strategies for High-Impact Outcomes Διαπραγματευτείτε αποτελεσματικά, ενισχύστε την Επιρροή σας και εξασφαλίστε Επωφελείς Συμφωνίες   * παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης […]

€320.00

FINANCE FOR NON FINANCIAL EXECUTIVES

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής. Σκοπός - Οφέλη Το διήμερο, value-for-money, πρόγραμμα αποτελεί μια […]

€320.00

NEGOTIATION & DECISION MAKING. Skills & Strategies for High-Impact Outcomes

NEGOTIATION & DECISION MAKING. Skills & Strategies for High-Impact Outcomes Διαπραγματευτείτε αποτελεσματικά, ενισχύστε την Επιρροή σας και εξασφαλίστε Επωφελείς Συμφωνίες   * παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης […]

€320.00

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ISO 45001:2018 (PR357) – TÜV AUSTRIA approved

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληρεί τις απαιτήσεις για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συυστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το ISO 45001:2018. Απευθύνεται σε υποψηφίους Επικεφαλής Επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης, Συμβούλους, Υπεύθυνους […]

€535.00

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ISO 9001:2015 (PR 328) -  CQI and IRCA Certified Training Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται από την TÜV AUSTRIA Hellas, ως αναγνωρισμένος CQI and IRCA Approved Training […]

€550.00