Τρέχοντα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – IFS

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται το περιεχόμενο, η δομή και οι απαιτήσεις του προτύπου IFS food, έκδοση 7 – Πρότυπο για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τροφίμων. […]

€250.00