ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

* το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY. H TÜV AUSTRIA Academy σε συνεργασία με τη Charisma Academy παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜΗ […]

€250.00