ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ο Ηλίας Ανδριακόπουλος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και κατέχει MSc ως Μη-χανικός Βιομηχανικής Παραγωγής με 42 έτη εργασία εκ των οποίων, τα επτά είναι στο εξωτερικό (Σουηδία & Γερμανία) και τα 35 είναι στην Ελλάδα.

Δούλεψε 24 έτη στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕ-ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (EKAΠΤΥ Α.Ε.) θυγατρική του Ε.Ο.Φ., εκ των ο-ποίων τα 18 ως Διευθυντής του Τομέα Πιστοποίησης ΕΚΕΒΥΛ/ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε., με τις κάτωθι αρμοδιότητες :
– Αξιολογητής τεχνικών φακέλων για τη σήμανση CE mark
– Επιθεωρητής και εμπειρογνώμονας σε παραγωγικές εταιρείες Ιατροτεχνολο-γικών Προϊόντων για την χορήγηση σήμανσης CE mark
– Επιθεωρητής σε μονάδες Νοσοκομείων και κλινικών κατά ISO 9001
– Επιθεωρητής σε Διαγνωστικά Κέντρα κατά ISO 9001
– Επιθεωρητής σε εμπορικές εταιρείες με ιατρικά είδη (αναλώσιμα, μηχανήμα-τα) ISO 9001, ISO 13485
– Επιθεωρητής σε εταιρείες που παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε ιατρικά μη-χανήματα
– Ποιοτικούς ελέγχους σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα
– Εμπειρογνώμων σε προδιαγραφές αναλωσίμων προϊόντων (ράμματα, επι-δεσμικό υλικό) στο Υπουργείο εμπορίου
– Εκπαιδευτής των επιθεωρητών του Κοινοποιημένου Οργανισμού

Επίσης διαθέτει πολυετή εμπειρία ως επικεφαλής επιθεωρητής της TÜV AUSTRIA Hellas στα κάτωθι πρότυπα ISO 9001, ISO 13485 & στην ΔΥ8/1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/2004).

Τέλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Συστήματα Διαχείρισης και Προϊόντων καθώς και για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της Υγείας.