Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων

 

Περιγραφή

Ως Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων ορίζεται ο εργαζόμενος, ο οποίος εργάζεται στην διαχείριση και ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων, τα οποία προέρχονται ή/και χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές του οργανισμού, της επιχείρησης ή της υπηρεσίας. Ο Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων σχεδιάζει και υλοποιεί τεχνικές και αλγόριθμους για την διαχείριση και ανάλυση των Μεγάλων Δεδομένων με σκοπό την οργάνωσή τους και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων προς όφελος του οργανισμού, της επιχείρησης ή της υπηρεσίας.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επαγγελματιών, οι οποίοι θα μπορούν να αναλάβουν την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων και πληροφορίων , που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία ενός οργανισμού ή επιχείρησης

Δεξιότητες

Στόχος Ικανότητας : Να μπορεί να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες ενός οργανισμού ή επιχείρησης, σύμφωνα με τη στρατηγική του/της και ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία του/της
Ο στόχος ικανότητας αναλύεται στους κάτωθι στόχους:
Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και αρχές της διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου
Να περιγράφει τις βασικές διεργασίες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου
Να μπορεί να διαχειρίζεται και να αναλύει δεδομένα με χρήση του Apache Spark
Να αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα της ορθής διαχείρισης των δεδομένων μεγάλου όγκου για έναν οργανισμό/επιχείρηση

Διάρκεια

Η Συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 200 ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 70 ώρες δια ζώσης σύγχρονης , 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως και 60 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης των μαθημάτων είναι 2 με 3 μήνες.

Ευκαιρίες Εργασίας

Στη σημερινή εποχή η ανάγκη των επιχειρήσεων για Ανάλυση Δεδομένων είναι πολύ μεγάλη. Η αυξανόμενη μάλιστα εξάρτηση από τα δεδομένα και η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία δεδομένων, δημιουργούν μια διαρκή ζήτηση για επαγγελματίες στον συγκεκριμένο τομέα.
Θα μπορείτε να εργαστείτε σε:
• Φαρμακευτικές βιομηχανίες και στον τομέα της υγείας
• Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
• Ασφαλιστικές εταιρίες
• Marketing & Πωλήσεις
• Τηλεπικοινωνίες
• Εταιρίες Τεχνολογίας
• Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Εκπαιδευτικό Επίδομα

1000 ευρώ

Πιστοποίηση

Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Θεματική Κατηγορία

Ψηφιακές Δεξιότητες

Θεματική Υποκατηγορία

Ανάλυση μεγάλων Δεδομένων